triodion postny
Triodion postny zawiera porządek nabożeństwa na 70 dni, obejmujących okres od Niedzieli o Celniku i Faryzeuszu do Wielkiej Soboty