triodion paschalny
Triodion paschalny - używany w ciągu 57 dni od Wielkanocy do Święta Wszystkich Świętych (pierwsza niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy).