oktoich
Oktoich - nazwa księgi pochodzi od 8 tonów. Księga zawiera materiał liturgiczny przeznaczony dla nabożeństw w ciągu tygodnia, rozdzielony na 8 tonów powtarzających się co 8 tygodni. Oktoich ułożony został przez św. Jana Damasceńskiego w VIII wieku, św. Józefa Hymnografa i Teofana w IX wieku.