modlitwy w ciągu roku liturgicznego

Modlitwa na Narodzenie Chrystusa synom duchowym PDF Obrzęd wielkiego poświęcenia wody w święto Teofanii PDF Obrzęd wielkiej hagiasmy w święto Teofanii (wer. grecka) PDF Małe poświęcenie wody PDF Skrócony obrzęd małego poświęcenia wody PDF Modlitwa pobłogosławienia świec 2 lutego PDF Modlitwa pobłogosławienia świec cerkiewnych PDF Modlitwy na początek Wielkiego Postu PDF Synodikon w Niedzielę Ortodoksji PDF Obrzęd modlitewny na nawrócenie zbłąkanych w Niedzielę Ortodoksji PDF Modlitwa pobłogosławienia palm w Niedzielę Palmową PDF Słowo św. Jana Chryzostoma w Wielki Czwartek PDF Poświęcenie wielkiego mironu w Wielki Czwartek PDF Obrzęd obmycia nóg PDF Słowo św. Jana Chryzostoma w Niedzielę Paschy PDF Modlitwa pobłogosławienia mięs PDF Modlitwa pobłogosławienia sera i jaj PDF Modlitwa pobłogosławienia Artosu w Niedzielę Paschy PDF Modlitwa rozdrobnienia Artosu w Niedzielę Antypaschy PDF Obrzęd klękania w Niedzielę Pięćdziesiątnicy PDF Obrzęd pobłogosławienia koliwa czy kutii PDF Obrzęd nad kutią ku pamięci zmarłych, na Liturgii PDF Obrzęd nad kutią ku pamięci zmarłych PDF Litia w dni tygodnia PDF Modlitwa pobłogosławienia winogron 6 sierpnia PDF Modlitwa za przynoszących pierwociny owoców PDF Modlitwa pobłogosławienia jakiegokolwiek wonnego ziela PDF Modlitwa pobłogosławienia ziół 15 sierpnia PDF Modlitwa pobłogosławienia ruty i innych ziół jadalnych PDF Modlitwa pobłogosławienia ziół leczniczych PDF