numer konta

Numer konta do wpłat:

Kaplica św. Grzegorza

33124060741111001023373609

Wpłatę na naszą kaplicę można odliczyć od podatku – do wysokości 6% rocznego dochodu. Wpłata na konto powinna mieć tytuł „darowizna na cele kultu religijnego”. Darowiznę należy rozliczyć przy pomocy załącznika PIT/O do normalnego PITu.