katecheza
W kaplicy św. Grzegorza prowadzone są zajęcia z religii dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Odbywają się w dwóch grupach w niedzielę po Liturgii, która sprawowana jest o godzinie 10.00. Grupa gimnazjalna spotyka się w soboty przed nieszporami.

Na zakończenie roku szkolnego dzieci otrzymują świadectwo, na podstawie którego ocena może zostać wpisana na świadectwo szkolne.

Sprawami organizacyjnymi i prowadzeniem katechezy zajmuje się ksiądz Artur Aleksiejuk.

Podczas katechezy dla dzieci odbywają się spotkania z ks. Henrykiem Paprockim dla dorosłych.