kaplica
Kaplica świętego męczennika Grzegorza to miejsce, w którym nabożeństwa sprawowane są w języku polskim. Świątynia znajduje się w Warszawie przy ulicy Lelechowskiej 5.

Nabożeństwa odbywają się regularnie - w każdą sobotę i niedzielę, wielkie święta, w Wielkim Poście i w okresie paschalnym.

Opiekę duszpasterską sprawują ks. Henryk Paprocki, ks. Artur Aleksiejuk i diakon Łukasz Leonkiewicz.

Kaplica podlega prawosławnej parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie. Zgodnie z decyzją parafian (głosowanie na podstawie dekretu metropolity Sawy) posługuje się tzw. nowym kalendarzem (nowym stylem).