duchowni
ks. Artur Aleksiejukks. Henryk Paprockifot. Mariusz Wideryńskifot. Mariusz Wideryńskifot. Mariusz Wideryński

Ksiądz Henryk Paprocki

W kaplicy św. Grzegorza od początku istnienia wspólnoty. Główny tłumacz tekstów liturgicznych na język polski. Ciepły, życzliwy, z ogromnym poczuciem humoru, na co dzień sprawuje pieczę nad polskojęzyczną wspólnotą prawosławną w Warszawie.

Urodził się 10 grudnia 1946 r. w Kole. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1972). W 1978 roku ukończył Instytut św. Sergiusza w Paryżu z tytułem doktora. 14 czerwca 1981 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest autorem licznych prac z zakresu teologii prawosławnej. Pracuje w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, jest rzecznikiem prasowym Kościoła prawosławnego oraz szefem Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej. Od 1 września 1981 r. wykłada w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Obecnie prowadzi wykłady z teologii zasadniczej.

W 2000 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, w 2010 medal św. Grzegorza Peradze, zaś w 2011 Medal Zasługi Republiki Gruzji. W 2009 roku otrzymał doktorat honoris causa uniwersytetu św. Grzegorza Peradze w Tbilisi. W tym samym roku został nagrodzony mitrą i orderem św. Marii Magdaleny II stopnia.

W 2013 r. za wybitne zasługi w pracy naukowo-publicystycznej i działalności dydaktycznej, za upowszechnianie wiedzy o liturgiach wschodnich został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Jego artykuły można znaleźć tutaj.

Kontakt: henryk_paprocki[at]o2.pl, tel. 790 505 636

Ksiądz Artur Aleksiejuk

Urodził się 28 października 1973 roku w Drohiczynie. Skończył studia na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (jest magistrem inżynierem biocybernetyki i inżynierii biomedycznej), następnie Prawosławne Seminarium Duchowne i studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (praca magisterska o prawosławnym pojmowaniu eutanazji). W latach 2001-03 przebywał na stypendium w Ostkirchliche Instytut w Regensburgu w Niemczech.

Był adiunktem w Katedrze Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2012 r. obronił pracę doktorską pt. Problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych w świetle żydowskiej refleksji religijno-prawnej nad statusem ludzkiego zarodka, uzyskując tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego ChAT. Pracuje nad rozprawą doktorską z pedagogiki.

Święcenia diakońskie otrzymał 3 września 2006 roku, a kapłańskie 8 października 2006 r. W kaplicy św. Grzegorza od 15 października 2006 roku. W 2010 roku dostał order św. Marii Magdaleny III stopnia.

Prowadzi własną stronę internetową - www.ksiadzartur.pl

Kontakt: ks.artur.aleksiejuk[at]gmail.com, tel. 603 037 770

Ksiądz diakon Łukasz Leonkiewicz

Ksiądz diakon Łukasz Leonkiewicz urodził się 11 listopada 1985 r. w Bielsku Podlaskim. W latach 2004-2007 studiował teologię w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, którą ukończył broniąc pracę licencjacką na temat Relacja między Bogiem i światem w teologii św. Grzegorza Palamasa.

Studia teologiczne kontynuował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 2010 r., pisząc pracę magisterską O pocieszeniu, jakie daje teologia. Relacja między filozofią a teologią w nauczaniu Kościoła prawosławnego.

Równolegle z rozpoczęciem studiów w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie rozpoczął studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, które kontynuował w latach 2004-2009 i które ukończył z wyróżnieniem broniąc pracę magisterską pt. Antropologia synergiczna w ujęciu S.S. Chorużyja. W październiku 2014 obronił doktorat z filozofii na tej samej uczelni na temat: Postrenesans rosyjski. Kierunki i perspektywy rozwoju współczesnej filozofii rosyjskiej na przykładzie koncepcji W. Bibichina i S. Chorużyja.

W trakcie studiów rozpoczął pracę w warszawskich szkołach jako nauczyciel filozofii.Od 2010 r. jest pracownikiem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie na stanowisku wykładowcy historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Od października 2015 jest wykładowcą filozofii w Instytucie Filozofii UW. Pracuje w redakcji ekumenicznej TVP.

Święcenia diakońskie przyjął 4 maja 2014 roku. Pełnił posługę w kaplicy w latach 2016-2018. Wrócił do kaplicy 1 sierpnia 2021.

Kontakt: lukasz_leon[at]poczta.onet.pl, tel. 669 371 429