wystąpienia
2010-03-19
Prorok Ezechiel woła w imieniu Boga, że podzielony naród wybrany stanie się jednym ludem. Prosi Pana Zastępów, aby naród ten „stał się jednym w Twojej ręce”. Jest to archetypowy obraz losów Kościoła, który również błaga swego Pana o dar jedności. Ufni w miłosierdzie Boże ośmielamy się prosić dzisiaj o dar jedności, mając głębokie przekonanie, że to, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.
Bóg nie łamie naszej natury, nie kieruje się przemocą, ale mądrą pedagogią, przygotowując nas stopniowo do wielkiego daru jedności.
<  1  2