tłumaczenia
2010-03-26
Po wypadnięciu z jedności Bożej świat przyrodzony stał się chaosem różnorodnych elementów. Wielość elementów, na które się rozpadł, obcych sobie wzajemnie, nieprzenikalnych wzajemnie dla siebie, wyraża się w realnej przestrzeni.
2010-03-26
Wcielenie Boskiego Logosu w osobie Jezusa Chrystusa jest pojawieniem się nowego duchowego człowieka, drugiego Adama. Jak pod pierwszym Adamem, naturalnym, nie rozumie się jedynie odrębnej osoby wśród innych osób, a wszechjedną osobę, zawierającą w sobie całą ludzkość, tak i drugi Adam nie jest jedynie tą indywidualną istotą, ale zarazem i uniwersalną, obejmującą całą odrodzoną ludzkość.
<  1  2  3  4  5  6