artykuły św. męcz. arch. Grzegorza
2010-02-22
W Paryżu działał Instytut św. Sergiusza, prowadzony przez metropolitę Eulogiusza. Wykładali tam rosyjscy profesorowie teologii i uważam ten instytut za drugi w świecie – po ateńskim – instytut teologii prawosławnej. Dość dobrze znałem niektórych profesorów akademickich, z metropolitą łączyły mnie bliskie, przyjacielskie stosunki. Mimo, że miałbym tu możliwość zatrudnienia, nigdy się o to nie starałem.
2010-02-22
W swoim liście do doktora Lepsiusa katolikos Gruzji Ambroży[3] pisze o położeniu Kościoła, który znajduje się dzisiaj w stanie krytycznym. Rząd ograbił w bezwzględny sposób wszystkie majątki ziemskie i ich właścicieli, którzy dotychczas utrzymywali instytucje kościelne.
2010-02-22
Przemówienie wygłoszone z okazji zgonu Pierwszego marszałka polski Józefa Piłsudskiego 15 maja 1935 roku
2010-02-22
Katalog, który publikujemy, powstał na bazie pracy na temat historii monastycyzmu gruzińskiego od jego początków do 1065 roku, a także na bazie żywotów świętego Eutymiusza i świętego Jerzego Mtacmindeli, najlepszych reprezentantów tego okresu, który można nazwać „okresem atoskim” w literaturze gruzińskiej.
<  1  2  3