tłumaczenia
Eugeniusz Trubieckoj, Sens Życia, Wstęp.
2013-10-25
Powodem napisania tej książki jest straszne przeżywanie bezsensu świata, co osiągnęło za naszych dni niezwykłego napięcia. Kiedy został napisany pierwszy rozdział, katastrofa, która teraz dosięgła Rosję, dopiero nadciągała i była dręczącym przeczuciem. Słychać było dalekie odgłosy nadciągającej burzy, ale pozostawała nadzieja, że burza przeminie, wydawało się, że wszystko jeszcze jest w porządku. Potem praca nad książką została przerwana, na samym początku rewolucyjnej burzy. Została wznowiona pod strzałami armat, podczas październikowego zamachu stanu w 1917 roku. Teraz, kiedy bunt już się skończył, Rosja leży w gruzach, stała się zarzewiem światowego pożaru, który grozi zagładą całej kulturze światowej.

Potrzeba dania odpowiedzi na pytanie o sens życia w takich epokach jest silniej odczuwana, niż kiedykolwiek indziej. Zresztą sama odpowiedź w takich warunkach nabiera takich cech, które są możliwe jedynie w dniach szczególnie gwałtowanego ujawnienia się sprzeczności świata. Gdzie jest wielkie cierpienie, tam też jest wyższa radość duchowa. Im bardziej dręczące jest odczucie panującego wokół bezsensu, tym wyraźniej i piękniej widać ten bezwarunkowy sens, który stanowi rozwiązanie tragedii świata.

Czyż trzeba do tego dodać, że współczesne wydarzenia i przeżycia, o których mówię, w odniesieniu do podstawowego sensu tej pracy grają jedynie rolę zewnętrznej przyczyny. Ogólnie, ta książka – wyraz światopoglądu jej autora – jest owocem całego jego życia. Bieżące wydarzenia nie określają treści tego światopoglądu, a szczególną i konkretną formę, w którą zostały przybrane niektóre rozdziały książki. Obecna książka jest kontynuacją tych myśli, które już wcześniej rozwijałem w szeregu prac, a zwłaszcza w mojej książce o światopoglądzie Włodzimierza Sołowjowa[1] i w książce o metafizycznych założeniach poznania[2]. Również wszystkie pozostałe prace, dotychczas przeze mnie wydane, po części wyrażają ten sam światopogląd, po części natomiast stanowią przygotowawcze etiudy do tej książki, w której podstawowe zasady mojego światopoglądu są wyrażone w sposób pełniejszy i bardziej określony, niż w moich wcześniejszych pracach. Również moje następne prace religijno-filozoficzne, jeśli Bóg da mi możliwość ich realizacji, mogą być jedynie dalszym rozwojem sformułowanych tutaj głównych myśli o sensie życia.

 

Moskwa, 15 (28) czerwca 1918 roku.

Książę Eugeniusz Trubieckoj[1] E. Trubieckoj, Mirosoziercanije W. S. Sołowjowa, Moskwa 1913, I-II (uwaga tłumacza).

[2] E. Trubieckoj, Mietafizyczeskije priedpołożenija poznanija, Moskwa 1917 (uwaga tłumacza).

tłumaczenie Henryk Paprocki

Cała książka w pdf

Eugeniusz Trubieckoj