jubileusz
Example media RSS playlist for the JW Player

Jubileusz dziesięciolecia wspólnoty - wstęp

15 lutego 2015 r.

Anna CzerewackaJubileusz dziesięciolecia - część druga

Wykład ks. Henryka Paprockiego

ks. Henryk PaprockiJubileusz dziesięciolecia - część trzecia

Wykład ks. Włodzimierza Misijuka

Anna Czerewacka