galeria
Ksiądz Henryk Paprocki nagrodzony
2016-03-09
6 marca w kaplicy św. Grzegorza odbyła się uroczystość wręczenia ks. Henrykowi Paprockiemu nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka, przyznawanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Kapituła Nagrody doceniła ks. Henryka Paprockiego za trud i wysiłek podejmowany na rzecz dialogu międzyreligijnego oraz kształtowanie społecznych postaw otwartości i tolerancji.

Dzięki ks. Henrykowi doszło w Telewizji Polskiej do realizacji cyklu programów „Szma Israel”, poświęconych życiu społeczności żydowskiej w Polsce. Ksiądz Henryk prowadzi w programie rozmowy na tematy egzystencjalne z Symcha Kellerem oraz Andrzejem Saramonowiczem – żydem i muzułmaninem.

Dziękując za wyróżnienie, ks. Henryk podkreślił, że każdego postawionego na swojej drodze człowieka traktuje jako dar od Boga. - Od nas zależy, czy spotkanie z drugą osobą zamieni się w przestrzeń dialogu, wzbogacając obie strony, co przyczyni się do tego, że więcej będzie w tym świecie dobra - powiedział.

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawana jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swą działalnością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Jej patron ks. Indrzejczyk był wiceprzewodniczącym PRChiŻ, zaangażowanym w działalność ekumeniczną. Zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 r.

Nagrodę przyznaje Polska Rada Chrześcijan i Żydów na wniosek kapituły, której przewodniczy Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz współprzewodniczący PRChiŻ.

Dotychczasowymi laureatami byli ks. Stanisław Bartmiński z Krasiczyna (2012) i ks. Marian Bronikowski z Sieradza (2013), pastor Janusz Daszuta z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, proboszcz parafii w Kielcach (2015).