muzeum ikon
Zapraszamy do działu "Muzeum Ikon - TEKSTY"

znajdują się tu teksty wystąpień, tłumaczeń i dyskusji zaprezentowanych w ramach seminariów i spotkań, odbywających się w Muzeum Ikon.


Teksty odnoszą się do dwóch pierwszych seminariów z cyklu «Wokół Nowosielskiego». Pierwsze z nich nosiło tytuł: "Przemienienie Pańskie. O przedstawieniu sytuacji ewangelicznej" a drugie: "Ciało i Krzyż. Ukrzyżowanie w tradycji wschodniochrześcijańskiej i sztuce Jerzego Nowosielskiego". Każde ze spotkań było zarazem wystawą dzieł J. Nowosielskiego - czterech ikon Przemienienia Pańskiego i dziewięciu krzyży ołtarzowych.

Pierwszy tekst to wystąpienie ks. Henryka Paprockiego o Przemieniu Pańskim, z dodatkiem wyboru fragmentów z Nowego Testamentu, mówiących o Przemienieniu Pańskim. Dwa nastepne, to tłumaczenia fragmentów ksiażki W. Łosskiego i L. Uspienskiego "Sens ikony", dotyczących przedstawień Przemienienia Pańskiego oraz Ukrzyżowania, w przekładzie ks. H. Paprockiego.
 
Ks. H. Paprocki, Przemienienie Pańskie

Fragmenty z Nowego Testamentu o Przemienieniu.

W. Łosski, L. Uspenski, Ikona Przemienienia Pańskiego [w:] Sens Ikony, tłum. H. Paprocki.

W. Łosski, L. Uspienski, Krzyż [w:] Sens Ikony, tłum. H. Paprocki.