galeria
Święto męczennika Grzegorza
2016-12-07
Powitanie metropolityWręczenie orderu ks. Henrykowi PaprockiemuWieczór poezji archimandryty AdamaWieczór poezji archimandryty Adama
Ty bowiem modlisz się za nas do Chrystusa, Boga naszego – śpiewano ku czci męczennika Grzegorza w poniedziałkowy wieczór, podczas nabożeństwa całonocnego czuwania. Wspominano również św. Mikołaja, którego pamięć wypada 6 grudnia.

Nabożeństwu w kaplicy św. Grzegorza w Warszawie przewodniczył metropolita Sawa, zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce. Gościnnie nabożeństwo sprawowali również archimandryta Adam Achaladze z Gruzji, ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski z warszawskiej katedry, ks. Tomasz Stempa z Prawosławnego Seminarium Duchownego, a także dwóch diakonów – Andrzej Dawidziuk i Joel Henderson.

Po całonocnym czuwaniu miały miejsce obchody siedemdziesiątych urodzin ks. Henryka Paprockiego – proboszcza w kaplicy św. Grzegorza w Warszawie, wybitnego prawosławnego teologa i duszpasterza.

Chcę podziękować Wam za to, co uczyniliście dla sprawy Bożej i dla Cerkwi w Polsce. Wasze życie to życie aktywne, które postawiło dużą pieczęć w tym mieście. Bóg dał Wam talent. Kontynuujecie to dzieło, które wiele lat temu rozpoczął ksiądz Jerzy Klinger. On chciał, żeby nabożeństwa w języku polskim były odprawiane w naszym mieście. To oczywiście jest pewien proces, który musi dojrzeć – powiedział metropolita Sawa - Poświęcił ksiądz wiele czasu na tłumaczenie nabożeństw na język polski. To podstawa, fundament – następne pokolenia niech doskonalą to, co dostały.

Metropolita podkreślił także rolę innej działalności ks. Henryka – publicystycznej, ekumenicznej i naukowej. Życzył, aby wspólnota w kaplicy św. Grzegorza rozwijała się. Wspomniał również rolę matuszki Marii Paprockiej, która – jak powiedział – wiernie stoi przy księdzu od początku.

Jesteśmy tylko narzędziem a rękach Boga, ksiądz jest narzędziem aktywnym i za to dziękuję - powiedział metropolita Sawa.

Ksiądz Henryk Paprocki został przez Sobór Biskupów PAKP nagrodzony orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami.

Istotne jest, że nieustannie głosi ojciec to, co jest podstawą chrześcijaństwa. W każdym kazaniu ojca jest nawiązanie do Królestwa Bożego – tego, do czego wszyscy jako chrześcijanie dążymy. Życzenia wytrwałości w dalszej pracy są życzeniami nie tylko dla ojca, ale także dla całego Kościoła, bo ta praca mu służy – powiedział Daniel Czerewacki, starosta w kaplicy św. Grzegorza.

Z okazji jubileuszu diakon Łukasz Leonkiewicz zebrał najpiękniejsze kazania ks. Henryka na płycie CD, aby były pamiątką i dały możliwość innym, by się z nimi zapoznać.

Podziękowania za szczególny wkład w edukację przyszłych duchownych złożył ks. Tomasz Stempa, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego. Szczególną rolę księdza Paprockiego w gromadzeniu wokół siebie i jednoczeniu młodzieży podkreślił ks. Anatol Szydłowski, proboszcz katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie.

Wieczorne nabożeństwo zakończyły życzenia i gratulacje dla księdza Henryka oraz wspólna kolacja przygotowana przez wiernych kaplicy.

6 grudnia Liturgii w dniu święta przewodniczył archimandryta Adam Achaladze z Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego.

Święty Grzegorz dał w tym najstraszniejszym miejscu w dziejach ludzkości świadectwo swojej miłości i swego przywiązania do Jezusa Chrystusa. W odpowiedzi na tę miłość Pan nasz, Jezus Chrystus, ogłasza go, poprzez swój Kościół, świętym męczennikiem. Modlimy się do Niego, aby on, który stanął przed Tronem Najwyższego, wstawiał się za nami, tymi, którzy pozostaliśmy na ziemi, i którzy zdążamy za nim tą samą drogą do Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem, Zbawicielem i jedyną nadzieją – powiedział w kazaniu na świątecznej Liturgii ks. Henryk Paprocki.

Po świątecznej Eucharystii wszyscy udali się na świąteczne śniadanie. Agapa stała się tez okazją do wspólnego śpiewania kolęd.

fot. Mariusz Wideryński